Text legal Black Best Friends

Aquesta promoció es vàlida fins al 30/11/2019 per tots els socis que portin a un no soci. El soci obtindrà el mes de desembre de 2019 gratuït i el servei de beguda proteica, gratuït durant el mes de desembre de 2019. El no soci obtindrà la matrícula gratuïta i un mes de beguda proteica gratuïta. La baixa d'un dels membres anul·larà la promoció del soci restant. Promoció no vàlida per a baixes de setembre i octubre, ni per a dues persones ja sòcies.